הסבר המושגים במטרה

הסבר המושגים במטרה מטרות רבות מכילות מושגים שאינם מוסכמים על כולם , ויש צורך קודם כול להבהירם . כך , למשל , המושג אסטרטגיה אינו בשימוש אחיד אצל כולם ויש להבהירו . סעיף זה הוא מעין מילון מונחים לצורך יצירת תקשורת ברורה בין בוני התוכנית לבין עצמם ובין הבונים למשתמשים .  אל הספר
רמות