ניסוח המטרה

ניסוח המטרה מטרה מתארת את התוצאות הרצויות , המתוכננות והצפויות של פעילות מסוימת . כל מטרה מבקשת להשיג שוני בין מצבנו בהווה לבין מצבנו הרצוי בעתיד . ניסוח מטרה קוגניטיבית פירושו שיש ביסוד המטרה גם תהליך , שיטה או אסטרטגיה לפתרון משימות . דוגמא למטרה : "הלומד ישווה בין שתי יצירות לפי האסטרטגיה שנלמדה בכיתה . " במטרה זו יש רכיב של תוכן ממקצוע הספרות ( יצירות וקריטריונים להשוואה ) ושני רכיבים מהתחום הקוגניטיבי : השוואה ואסטרטגיה . מטרה תנוסח כמשפט קצר ותמציתי המהווה כותרת לכל יתר הרכיבים של המטרה ( הנמקה , מפת מטרות ועוד . ( כמו כן יש לשים לב שניסוח המטרה ישקף את תפקודו של הלומד כמשיג המטרה ( עיינו בהמשך , הגדרת המטרה במונחי תוצר , ( ולא את תפקודו של המלמד המוביל את הלומד למטרה . תפקודו של המלמד קשור לדרכים בהן הוא יוביל את הלומד למטרות השונות . על דרכים אלו נתמקד בחלק הרביעי של הספר . מה פגום במטרות הקוגניטיביות של בלום מדוע לא לגזור מטרות קוגניטיביות מתוך הטקסונומיה של בלום ? התשובה טמונה בביקורות הרבות שצברה הטקסונומיה של בלום ( בירנבוים , ; 1997 כהן , , ( Ennis , 1989 , 1992 ; 1992 ולה...  אל הספר
רמות