פרק 11: תכנון המטרות (מה ללמד)

פרק : 11 תכנון המטרות ( מה ללמד ) mind with an open one . Education 's purpose is to replace an empty Malcolm S . Forbes מטרות הן צעד ראשון והכרחי בכל תהליך מורכב , ואפשר לזהות בצעד זה מספר רכיבים מרכזיים : א . ניסוח המטרה . ב . הסבר המושגים העיקריים במטרה . ג . הנמקת המטרה . ד . ארגון התוצר ( מפת מטרות . ( ה . תיאור המטרה במונחי התוצר הסופי המצופה בסוף תהליך הלמידה .  אל הספר
רמות