יישום העקרונות לתכנון לימודים קוגניטיביים

יישום העקרונות לתכנון לימודים קוגניטיביים ההשוואה לתעשייה מעלה את הרגישות הרבה והמוצדקת אצל העוסקים בחינוך בכל הקשור לחיקוי מודלים לא אנושיים . הטענה השכיחה היא כי חינוך אינו תעשייה והילד אינו מוצר , ולכן ישנה דחייה של כל ההשוואה . הפתרון לרגישות זו איננו בהתעלמות אלא בבחינה סלקטיבית , העתקת מרכיבי המבנה מהתעשייה תוך שמירה על המהות והרוח החינוכית . להלן מוצעת הבחנה ברורה מה ראוי להעתיק מהתעשייה ומה אסור להעתיק . • יש להעתיק מהתעשייה את הצורך בבדיקת המערכת החינוכית במושגי מטרות , תשומות , תהליך ותפוקות בתכנים חינוכיים . יש להעתיק את בדיקת השגת המטרות בהתאם להתחייבות של המערכת החינוכית . יש להעתיק את המערכת הלוגית לקבלת החלטות ופתרון בעיות : הגדרת מטרות , תכנון , ביצוע ומשוב . יש להעתיק את התכנון לטווח ארוך . הלקוחות של בוני התוכנית הם התלמידים , המורה ובית הםפר כיחידה מערכתית . • אין להעתיק את מטרות התעשייה . בתעשייה "עשיית כסף" היא מטרת העל , בחינוך לעומת זאת נעמיד במרכז את הילד . במקום קווי ייצור נשים את רוח החינוך : אהבה , אמונה , ערכים . אין להעתיק מהתעשייה את ההנחה כי האדם הוא מוצר...  אל הספר
רמות