מבוא

מבוא תרשים 4 מציג בצורה גרפית את מבנה החלק השלישי של הספר , ואת מערכות היחסים בין הפרקים ותת הפרקים . פרק 11 מתייחס לתכנון המטרות , ופרק , 12 הבא אחריו ותלוי בו , מתייחס לתכנון הדרך להשגת המטרות . היה מקום להציג גם את תכנון המשוב , אולם העדפתי להעביר את פרק המשוב לשלב מתקדם יותר כדי לאחד את כל רכיבי המשוב ( תכנון וביצוע ) בחלק אחד . מכל מקום , פרק תכנון המטרות נחלק לחמישה מרכיבים הקשורים ביניהם בצורה מעגלית ומזינים זד . את זה : ניסוח המטרה ; הסבר המושגים במטרה ; הנמקת המטרה ; ארגון התוצר באמצעות מפת מטרות ; ותיאור המטרה במונחי תוצר . כל הרכיבים לעיל מתאגדים לכדי שלם אחד לוגי - מטרת התוכנית . פרק , 12 המציג את תכנון הדרך להשגת המטרות , נשען על מספר עקרונות אשר מהם נגזרים מספר רכיבים היוצרים מסד נתונים בתחומים הבאים : מאפייני המשימות ; פעילויות הלומד ; צורות ארגון של הלומדים ; מי המלמד ; רכיבי הטרוגניות ועוצמתם . מסד נתונים זה מתארגן מחדש ויוצר תוכנית הוראה מאורגנת ( מפת הוראה ) ומנומקת . המושג "תוכנית לימודים" מתייחס לתכנון הכולל והמערכתי של התהליך אשר באמצעותו מעביר בית הספר את התרבות ...  אל הספר
רמות