חלק שלישי: תכנון הלימודים הקוגניטיביים

חלק שלישי : תכנון הלימודים הקוגניטיביים היגיון הוא האמנות לחשוב ולהסיק מסקנות בתיאום מלא עם מגבלות ההבנה האנושית . אמברוז בירס  אל הספר
רמות