היכן היצירתיות?

היכן היצירתיות ? הקורא הביקורתי שם לב כי במרכיבי הבוגר של הלומד העצמאי לא מופיעה תכונת היצירתיות . אין ספק שבוגרי החינוך הקוגניטיבי צריכים להיות גם יצירתיים , והסיבה להעדר פרק מיוחד לכך היא כי היצירתיות היא אינטגרציה של מספר מרכיבים בלומד העצמאי שעליהם התמקדנו . כדי לבסס טענה זו יש להקדים ולהסביר את המושג "יצירתיות . " בהיבט פסיכולוגי המושג "יצירתיות" הוא רחב מאוד שנמצא בתוך הקשרים תיאורטיים שונים וכלי מדידה מגוונים . לצרכינו נאפיין את הליבה של היצירתיות כפתרון בעיה בדרך חדשה ומקורית , בכל תחום שהוא . לא נעסוק באנשים יוצאי דופן ויצירתיים ( רש"י , מוצרט או דאלי , < אלא בתופעת היצירתיות וביטוייה אצל אנשים רגילים לאחר שיסיימו את החינוך הקוגניטיבי . הבעיה היא לאפיין פתרון כ"חדש ומקורי . " אפשרות אחת היא לקבוע הגדרה נורמטיבית על ידי השוואה לרוב האוכלוסייה . חדש ומקורי יהיה אפוא הפתרון שרק אחוז קטן מהאוכלוסייה בחר בו . אפשרות שנייה היא לטעון כי יצירתיות היא תכונה יחסית , כלומר : הפותר פתר את הבעיה באופן חדש ומקורי , ביחס לעצמו . מי שעקב אחרי קו המחשבה שהוצג בספר זה ברור לו כי ההגדרה הנבחרת ...  אל הספר
רמות