ההוראה

ההוראה ( חליל ג'ובראן — הנביא ) ואז שאל אחד מן המורים : ספר לנו על ההוראה . ויען ויאמר : אין איש שיגלה לכם דבר אשר אינו נח , ער למחצה , בשחר ידיעתכם . המורה , הפוסע בצללי המקדש בין חסידיו , לא מחכמתו יתן כי את אמונתו ואהבתו . אם אכן נבון הוא , לא ןצוכם את חכמתו , אץז יכון צעדיכם ^! ל מ ? תן חכמתכם ארןם : התוכן ישיח עמכם בידיעת השמים לא אך יוכל לתת 3 ם ^< ת ? ךיעתו . המשורר ישיר לכם את קצב היקום כלו אך לא יוכל תתכם אזן שתקלט , וקול אשר לקצב יענה כהד . ןהבקיא בעולם הספרות יוכל לספר על מחוזות המשקל וחמדה אך לא יוכל להוליככם שמה . כי , בינת _ . האדם TTT T האחד ? r v לזולתו T : לא תצמיח * : ~ כנפים ? T : ואף שידיעת האלהים חו 5 קת כל , נושא כל אדם בחבו ולבדו את ידיעת האלהים והכרת העולם .  אל הספר
רמות