שיפור היחסים החברתיים והעלאת ערך העצמי של הפרט

שיפור היחסים החברתיים והעלאת ערך העצמי של הפרט למידה שיתופית בקבוצה משפרת את היחסים החברתיים בכיתה ומאפשרת מגע בין ילדים שמוצאם מסטטוס שונה , ומסייעת בכך לשפר את אקלים הכיתה ובהמשך את ההישגים הלימודיים . הצלחת הקבוצה מעלה את ערך העצמי של הפרט בתוכה , ובמיוחד את זה של החלשים . התהליך המביא לכך נובע מהעובדה שהלומד בונה את ערכו העצמי בשיוכו לקבוצה אגב השוואה לקבוצות אחרות . אנשים נוטים לחלק את עולמם החברתי לקבוצת ה"אנחנו" לעומת "קבוצת החוץ" על בסיס אמות מידה שונות ומגוונות . ( Baron & Byrne , 1994 ) הערכה חיובית של קבוצת ה"אנחנו" מעלה אוטומטית גם את ההערכה העצמית . התפיסה החיובית של הקבוצה היא יחסית לקבוצות אחרות , וכדי להעלות את ערכו העצמי , על האדם לעלות את ערכה של קבוצתו ולהוריד אוטומטית את ערכן של קבוצות ההתייחסות . הרעב להצלחה , לגאווה המעלה את ערך העצמי , מתבטא בהצטרפות לקבוצה הזוכה להערכה ולכבוד ( אוהדים של מועדון ספורט . ( השייכות לקבוצה מביאה עמה את כל הכבוד והגאווה הניתנת לקבוצה בזכות מעט יחידים המצוינים בתוכה . חשיבות הקבוצה בלימת - ארון הספרים היהתי להלן לקט של ציטוטים מארון ה...  אל הספר
רמות