קבלת אחריות

קבלת אחריות הלמידה השיתופית בקבוצה מובילה את הלומד לקבל אחריות לביצוע המשימה המהווה אתגר משותף , ומשיגה התמודדות יעילה כאשר כל חבר בקבוצה תורם לפתרון . אחריות זו קשורה למוקד שליטה פנימי ( עיינו בעמוד . ( 63  אל הספר
רמות