גיוס ידע, כשרים ומשוב של אחרים

גיוס ידע , כשרים ומשוב של אחרים למידה שיתופית בקבוצה יעילה מכיוון שהקבוצה יכולה לגייס מגוון של ידע וכשרים שלא היו מצויים אצל התלמיד , ובכך היא מעלה את איכות פתרון הבעיה ומונעת הטיות . כל לומד יכול לקבל ביקורת ומשוב מחברי קבוצתו , דבר שנמנע ממנו כאשר הכיתה פועלת כקבוצה גדולה .  אל הספר
רמות