יתרונות הלמידה השיתופית

יתרונות הלמידה השיתופית אף שמקובל לחבר את הלמידה השיתופית עם למידת חקר , אנו מציעים להפריד ביניהן כדי להתמקד על השיתופיות ולא על תוכנה ( חקר , פעלתנות ועוד . ( באופן מפורט יותר ניתן להצביע על מספר יתרונות בולטים של הלמידה השיתופית באספקט של החינוך הקוגניטיבי .  אל הספר
רמות