פרק 10: לומד ומלמד הפועלים בשיתוף ובקבוצה

פרק : 10 לומד ומלמד הפועלים בשיתוף ובקבוצה אין התורה נקני ת אלא בחבורה . ברכות סג , עמ' ב הצורך בחברה והשתייכות ( need of affiliation ) הוא אחד הצרכים הבסיסיים של האדם . הרמב"ם מנסח זאת בדרכו המיוחדת : "דרך ברייתו של האדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו . לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד , כדי שילמוד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמוד ממעשיהם . הוא ששלמה אומר : 'הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע "' ( הלכות דעות פ"ו ה"א . < מקובל לתפוס את האדם כממזג בתוכו את הצורך בייחודיות ובהגשמה עצמית עם הצורך בשייכות וזהות חברתית . הכוונה למיזוג אופטימלי בין אינטליגנציה תוך אישית ובין אישית ( גרדנר , . ( 1993 החיים החברתיים בבית הספר חשובים ללומד , וקבלתו או דחייתו של הלומד משפיעות במידה רבה על הישגיו ועל ערך העצמי שלו . ילדים דחויים על ידי חברי כיתתם הם בעלי סבירות גבוהה יותר לחוש בודדים , בעלי ערך עצמי נמוך , נמוכים בתחושת מסוגלות , תוקפנים , שקועים יותר מדי במשחקי מחשב ובצפייה בטלוויזיה , ובעלי סיכוי גדול יותר לנשור מבית ה...  אל הספר
רמות