הלומד העצמאי כחוקר

הלומד העצמאי כחוקר למידה בדרך של מחקר משלבת בתוכה מספר רב של פעולות ולכן כוחה רב בחינוך הקוגניטיבי . ( Lipman , 1991 ) היכולת לחקור היא שילוב מורכב בין כל רכיבי הלמידה העצמאית שהבאנו לעיל . יש צורך בשילוב של הנעה פנימית וחיצונית עם מרכיבי העמדה על העצמי , כדי להתמיד במשימה ארוכה שאין בה הצלחות בכל צעד . ההתמדה קשורה בריכוז ובמאמץ מתמשך , וגם בתנאים עם מסיחים רבים - פנימיים וחיצוניים . המחקר מחייב שליטה ושימוש בשפות שונות ( מילים , תמונות , מחשבים , קוגניציה , ( ומיומנות באיתור , קיבוץ וארגון מידע בשפות לעיל ובשפת התוכן בה נעשה המחקר ( ביולוגיה , טיולים ועוד . ( מחקר מחייב אוריינות גבוהה ( כתיבה וקריאה ) וכן תקשורת בין אישית נכונה ( ראיונות ותצפיות . ( כל אלה מצטרפים למורכבות גבוהה ולכושר העברה מתחום לתחום , ולשילוב בין המשימה לבין העצמי הלומד והחושב ( רפלקציה ומטה קוגניציה ) המבצע את המחקר . קריאת מחקרים נכונה שתירכש באמצעות מטרת האוריינות , ביחד עם ביצוע מחקרים , יביאו את הלומד העצמאי לאיזון בין זלזול והתעלמות ממחקרים לבין קבלת כל דבר מדעי כקדוש ומוחלט .  אל הספר
רמות