המושג "מחקר" וסוגי מחקרים

המושג "מחקר" וסוגי מחקרים מחקר הוא דרך שיטתית לענות על שאלה , כך שהתשובה לה תהיה מוסכמת על אנשים רבים ( אובייקטיבית . ( אף שביסוד המחקר יש תפיסת עולם שלמה ( פילוסופיה של המדע , ( אנו נצמצם את מאפייני המחקר רק למתודה , לשיטה , לדרך ולא לתפיסת העולם . ישנם סוגים שונים של מחקרים : עיוני , אמפירי , איכותי , כמותי , סקר ועוד , המתבצעים בתחומים שונים של החיים : עולם המדע , הכלכלה ( חקר שווקים , ( הביטחון ( מחקרי מודיעין , ( עבודת סיכום לבגרות ( גיאוטופ , ( פרויקט אישי ( דרכי הובלת המים לעיר ירושלים בעת העתיקה , לאן נטייל הקיץ (? וכן מחקרים הנעשים ביחסים בין אישיים ( האם הוא אוהב אותי ? האם הוא שותף ישר אל הספר
רמות