פרק 9: לומד ומלמד המבצעים מחקרים

פרק : 9 לומד ומלמד המבצעיםמחקרים צדקה עשה הקב" ה עם עולמו , שלא נתן כל הכישרתות במקום אחד , לא באיש אחד לא בארץ אחת ולא כדור אחד , כי אם מפוזרים הם הכישרתות לאורך כל הדורות . הרב קוק זצ"ל , אורות ישראל , פרק ה הבסיס לפרק זה נמצא בספרי על כתיבת מחקרים בחינוך הגבוה ( קניאל , . ( 1997 בעמודים הבאים אשתדל לאפיין בקצרה את מרכיבי הכושר לחקור של הלומד והמלמד העצמאיים .  אל הספר
רמות