סיכוני השימוש ברמ"ק

סיכוני השימוש ברמ"ק יש הטוענים כי אנשים רבים מתפקדים ברמה גבוהה בתחומים מורכבים ומסובכים כמו כלכלה וביטחון , מבלי להפנות את עינם פנימה לתוך העצמי שלהם ומבלי להפעיל את רכיבי הרמ"ק . כנגדם ניתן לטעון כי כל אדם יעלה את רמת ביצועיו , ביחס לעצמו , אם ישתמש נכון ברמ"ק , וכי ניתן לשפר רמ"ק על ידי אימון יעיל . ( Pressley et al ., 1996 ; Delclos & Harrington , 1991 ) חשוב לשים לב כי המושגים רפלקציה ומטה תודעה מתפרשים באופן מיידי כחיוביים וכראויים , בעוד שאינם בהכרח כך . יש לבדוק מהם התהליכים הנוספים המתרחשים , מה בדיוק רואה העין הפנימית , ומה היא עושה עם המידע הזה . השימוש ברמ"ק מבטא , כאמור , רק כניסה "להיכלה של התודעה , " ולמרות ההבטחה הגדולה הטמונה בהמשך יעיל ( ידע , ניהול והנמקה , ( יש לשים לב כי קיימים סיכונים רבים שהעין הפנימית , כמו החיצונית , תטעה במסקנותיה . נראה כי כל הטעויות וההטיות שאנשים עושים לגבי עולמם החיצוני , יכולים לחול גם לגבי עולמם הפנימי , קרי : כאשר מושא הצפייה שלהם הוא העצמי הכולל שלהם ( גוף ותודעה . ( הסימטריות הרבה בין הטיות העין החיצונית לאלה של הפנימית אינה פוטרת אות...  אל הספר
רמות