אינטגרציה של מרכיבי הרמ"ק

אינטגרציה של מרכיבי הרמ"ק מערכות הרמ"ק אינן דיכוטומיות בבחינת "הכול או לא כלום , " אלא תהליך רציף רב ממדי אשר ניתן לשרטט בו לפחות שתי נקודות קיצוניות : תהליך רמ"ק מינימלי כאשר העין הפנימית מסתכלת על העצמי , ותהליך רמ"ק מקסימלי כאשר מבוצעים בשלמותם תהליכי הניהול , המשוב וההנמקה על בסיס ידע רחב ומעודכן המשרת את כל התהליכים . ניתן להפעיל רמ"ק בכל התחומים ( מרכיב התוכן , ( ממטה זיכרון ועד מטה כתיבה וקריאה , וזהו יסוד מרכזי כמעט בכל טיפול פסיכולוגי . למרות שמקובל לקשור את הרמ"ק בעיקר למיומנויות שכליות , אינטלקטואליות , הרי ברור שמעורבים בכך גם תהליכים לא שכליים כמו חרדה , מוקד שליטה , תחושת מסוגלות , ערך העצמי , הנעה פנימית וחיצונית , ( Wolters & Pintrich , 1998 ) סוגי מטה קוגניציה כמו שיפוטית הערכתית וריגושית , ( Koriat & Levy , 1999 ) או חוויות מטה קוגניטיביות . ( Flavell , 1985 ) יוצא אפוא כי תהליכי רמ"ק יעילים יתבטאו באינטראקציה בין מרכיבים שונים באדם ומרכיבים שונים במשימה . התוצר הסופי יתבטא בבחירת האסטרטגיה היעילה , הפעלתה בשלבים הנכונים כולל בקרה ופיקוח ( איך או כיצד , ( במקום הנכון...  אל הספר
רמות