ניהול העצמי ובתוכו ניהול התודעה: מטרות, תכנון, ניטור, שליטה ומשוב

משימה המכילה מספר צעדים מובנים , מנומקים , וחלופות אפשריות למקרה של אי הצלחה באחד השלבים . התוכנית יעילה בטווח מצבים רחב יחסית לאדם , לאורך זמן רב , יש הנמקות המצדיקות את השימוש בה , והנחיה מתי , היכן ובאילו תנאים יש להפעילה ( להרחבה עיינו בפרק על העברה בעמוד . ( 117 שתי האפשרויות שהוצגו לעיל מהוות דוגמא לחשיבות העצומה שבארגון הידע , קרי : מציאת יחסים בין אובייקטים ובין קבוצות של מידע . מערכות היחסים יכולות להיות מגוונות ומיוצגות בדרכים גרפיות ( תמונה , טבלה , תרשים זרימה ועוד ) המותאמות למטרותיו המנומקות של המארגן . מכיוון שפעולות הארגון תלויות באדם ולא באובייקטים הממוינים , ניתן להסיק כי יהיו הבדלים משמעותיים בארגון הידע בתוך ובין אנשים ותרבויות . מכיוון שידע הוא רב פנים ובעל תכונות רבות , הוא יכול להימצא בו זמנית בקבוצות שונות . ידע בתחום ההוראה יכול , למשל , להתארגן לפי ידע דיסציפלינרי , ידע פדגוגי , ידע על העצמי של המורה וידע על הלומדים , וכמובן ידע אינטגרטיבי המחבר בין כל רכיבי הידע . ניהול העצמי ובתוכו ניהול התודעה : מטרות , תכנון , ניטור , שליטה ומשוב ניהול העצמי מושווה לניהול ...  אל הספר
רמות