הידע על העצמי ובתוכו הידע על התודעה

הידע על העצמי ובתוכו הידע על התודעה העין הפנימית היא , כאמור , רק שלב ראשון , שלאחריו צריך לוודא מהו תוכן הצפייה של אותה עין פנימית , על אילו יחידות מידע העין מתמקדת , האם הם נכונים ומדויקים , וכיצד משתמש האדם במסרים אלה . את סך יחידות המידע - ידע - על העצמי > רפלקציה < ועל התודעה ( מטה קוגניציה , ( אפשר לארגן בקטגוריות שונות . להלן שתי אפשרויות בולטות : אפשרות אחת היא לחלק את הידע להצהרתי , תהליכי ומותנה . ( 1990 Anderson , ) ידע עובדתי או הצהרתי ( declarative ) עונה על השאלה מה הלומד יודע על עצמו , על המשימה ועל האסטרטגיות השונות לקראת המשימה . ידע זה נקרא הצהרתי מכיוון שהוא נמצא בתודעה , והלומד יכול להצהיר ולדווח עליו בכל עת שיתבקש לכך . ידע תהליכי עונה על השאלה איך לבצע . הכוונה למערכת חוקים וכללים ספציפיים לפתרון בעיות בתחום הידע , והם מדריכים את הלומד כיצד לצרף את מרכיבי המשימה לצורך פתרון אופטימלי של הבעיה . ידע מותנה עונה על השאלה מתי ומדוע יש להשתמש באסטרטגיות הספציפיות לכל משימה . שלושת סוגי הידע מהווים בניין עם נדבכים עולים ומתקדמים . אפשרות אחרת היא לארגן את הידע בשלוש קטגו...  אל הספר
רמות