רכיבי הרמ"ק (רפלקציה ומטה־קוגניציה)

רכיבי הרמ"ק ( רפלקציה ומטה קוגניציה ) עיון מעמיק במושגים "רפלקציה" ו"מטה קוגגיציה" מראה כי למעשה הם מכילים את רוב הפסיכולוגיה , שהרי בפועל כל מה שעין חיצונית רואה באדם , יכול האדם לראות בעצמו . פסיכולוג יכול לנצל את מומחיותו ובמקום להקשיב ולנתח את מטופליו הוא יכול לעשות זאת לגבי עצמו ; מומחה להכשרת מורים יכול לנתח את ההוראה שלו עצמו ומבקר ספרותי את יצירותיו שלו ( אם יש כאלה . ( אלא שקיים קושי רגשי לכוון את הזרקור לכיוון "העצמי" ולכן הסנדלר יחף , החייט עירום והאוניברסיטה , שהיא מעוז המחקר , כמעט ואינה חוקרת את עצמה . אולם מעבר לקושי הריגושי , אפשר לנצל את המסגרת הדיסציפלינרית ( פסיכולוגיה או הוראה ) ולהעביר את צורת הארגון שלה לתחומי הרמ"ק . הבעיה היא שיש צורות ארגון רבות , ויש לבחור אחת טובה שמתאימה לרמ"ק ומשקפת בעיקר את תהליכי הרמ"ק האופטימליים ( היעילים ביותר . ( למרות העושר התיאורטי והמושגי סביב הרמ"ק , אפשר ליצור אינטגרציה די טובה ממספר חוקרים , ( Brown , 1987 Flavell , 1985 ; Nelson , 1999 ;) להוסיף מעט "תבלינים" משלי ולארגן את הרמ"ק סביב ארבעה מרכיבים העומדים כנדבכים זה על גבי זה ...  אל הספר
רמות