הסבר מושגים: רפלקציה, מטה־קוגניציה

הסבר מושגים : רפלקציה , מטה קוגניציה רפלקציה : מבלי להיכנס לניתוח המילוני ולפירושים השונים , יש במושג "רפלקציה" ( reflection ; reflexion ) התבוננות עיונית או מחשבה עמוקה על אובייקט , כדי לבחון אותו באופן יסודי . לענייננו , ה"אובייקט" הוא האדם עצמו ומושא ההתבוננות הוא "העצמי , " כך שנוצרת השתקפות ( כמו במראה ) בעזרת "עין פנימית" הצופה מבחוץ על העצמי . הרפלקציה היא תקשורת בין האדם לעצמו , שאפשר לתארה כמעין אליפסה פנימית עם שני קודקודים , שבה שני חלקי האדם משוחחים ביניהם על ידי דיבור עצמי או כתיבה לעצמי . צפייה על העצמי מאפשרת לאדם לאסוף נתונים על עצמו בכל התחומים ( מחשבות , רגשות , מראה גוף ועוד , ( ולתקן את הראוי לתיקון ( על גישה שונה והבחנות בין מודעות עצמית לרפלקציה עיינו ונר , . ( 1998 רפלקציה מתבטאת כאשר אנשים ממלאים שאלונים ובהם דרישה לדווח על העצמי של ממלא השאלון , כמו : סקר עמדות , דימוי עצמי , מוקד שליטה , מידת הנעה ומידת שביעות רצון . מטה קוגניציה : המושג מטה קוגניציה נוסח לראשונה על ידי פלבל ( 1979 Flavell , ) אשר מצא כי ילדים צעירים משתמשים באסטרטגיה מתאימה לזכור ( שינון , ( ...  אל הספר
רמות