מעביר מומחה

מעביר מומחה אחת המסקנות הבולטות מסקירת הספרות בתחום ההעברה היא כי הרוצה לקבל העברה כדאי שיציב אותה כמטרה , יתכנן וילמד למטרה זו ויעריך את ההוראה והלמידה בשלבים השונים ( הערכה מעצבת ומסכמת . ( כדי להשיג העברה יעילה , עליה להיות מהות הפעילות וגרעין המטרות ולא תוצאת לוואי של פעילות הוראתית . להערכתי , העברה היא כושר כללי שאפשר לשכללו ולשפרו לאורך החיים . ניתוח תהליך העברה אופטימלי מראה כי אפשר להגיע לרמות גבוהות יותר בהעברה , אם נביא את עצמנו ואת תלמידינו להיות מומחים להעברה ( להרחבה על מומחים עיינו . ( Sternberg , 1996 ; Ericsson & Delaney , 1998 מומחיות זו תתבטא בכך שהמעביר ירכוש סכמה שתוכנה הוא העברה ואשר תהפוך ידע הצהרתי , כמו עובדות ואירועים , לידע פרוצדורלי המתבטא באסטרטגיות שונות , בהן נקבע איך , מתי ומדוע לפעול . ( Anderson , 1990 ) המומחה להעברה יאחסן במודע ומתוך התכוונות מלאה מעין "תוכנת על" המגשרת בין כל הקבצים , ותפקידה יהיה לעבור כל הזמן בין הקבצים , תת הקבצים והספריות השונות ולחפש קשרים שיביאו לפתרון בעיות שונות ( כמו מנוע חיפוש באינטרנט . ( לסכמת ההעברה יהיו אפיונים יעילים ...  אל הספר
רמות