ניתוח העברה במצב טבעי

ניתוח העברה במצב טבעי בנוסף לבחינת תהליך ההעברה מתוך המעביר , חשוב לנתח אירועי העברה מוצלחים במצבם הטבעי והאמיתי . בתנאי מעבדה נעשים בדרך כלל שלבי אימון קצרים , ומיד לאחריהם נבחנת העברה . במציאות , הלמידה ארוכה ועובר זמן רב בין סיום הרכישה לבין הצורך לגלות את העברתה . יותר מכך , לעתים קרובות האדם אינו מזהה שהוא בבעיה ושעליו לגלות העברה . רק אם הוא יזהה את הבעיה יש סיכוי שיתחיל תהליך העברה , וגם זאת בתנאי שהבעיה לא נפתרה בדרך הרגילה . באופן מעשי ההעברה אינה מתחילה בעת זיהוי הבעיה , אלא בעת הרכישה והאחסון של הסכמות הרלוונטיות כעת להעברה . יוצא אפוא כי כדי לבחון את תהליך ההעברה מתוך המעביר עצמו , יש לבחון תחילה את מאגר הזיכרון של המעביר . בחינה זו תלויה בקביעה שרירותית של מסגרת הזמן , שהרי מאגר הסכמות המשרת את ההעברה נבנה במשך כל חייו של המעביר . הרעיון הוא ללכת אחורה מנקודת הזמן של ההעברה אל עבר נקודות הזמן בה התבצעה למידת המקור ( רכישה ) לה זקוקים כעת לצורך פתרון המשימה . זו הרכישה אשר הותאמה או הוטמעה בהקשרי מקום , זמן ותוכן , ועל המעביר למוצאה כדי להשתמש בה לצורך העברה . הדוגמא הבאה ת...  אל הספר
רמות