תהליך העברה מתוך מערכת העיבוד של המעביר עצמו

תהליך העברה מתוך מערכת העיבוד של המעביר עצמו העברה מתרחשת במוחו של המעביר ולא במוחו של הצופה בהעברה , והיא נשענת בעיקר על מאגר הסכמות שעמו מגיע המעביר לתהליך הלמידה . ( 1993 Greeno et al ., ) יוצא אפוא כי לא הדמיון האובייקטיבי בין המשימות קובע את ההעברה , אלא הדמיון כפי שנתפס על ידי המעביר הנשען על המבנים המורכבים במאגר הזיכרון שלו . עקב כך נראה כי יש לשנות את נקודת התצפית ולהזיז אותה לתוך מערכת העיבוד של האדם . ( Detterman & Sternberg , 1993 )  אל הספר
רמות