פרק 7: לומד ומלמד בעלי מומחיות להעברה בלמידה

פרק : 7 לומד ומלמד בעלי מומחיות להעברה בלמידה a nail . you tend to treat everything as if it were If the only tool you have is a hammer , Abraham Maslow מורכבות קוגניטיבית ורכיביה השונים אינם מספיקים על מנת לאפיין את הלומד העצמאי . בפרק זה נתמקד בתכונה חשובה ומרכזית הקשורה במומחיות בהעברה חיובית . ההגדרה הקלאסית של "העברה" מתייחסת לביצוע של התנהגות שנרכשה בלי עזרה , בתנאים שונים מאלה שבהם נעשתה הרכישה . הגדרה זו של '' העברה" היא רחבה מדי , שהרי מצב הרכישה המקורי לא יכול לחזור על עצמו בדיוק באותם תנאים . לעולם יהיה שוני מסוים וקל , בזמן , במורה , בסוג המשימה ובתנאי סביבה שונים ומגוונים . מורה שלימדה ביום ראשון שלושה תרגילים בלוח הכפל וחוזרת למחרת בלבוש שונה , ומלמדת את אותם תרגילים ואפילו באותו סדר , חושפת את התלמידים למצב העברה . למעשה , כל ניסיון להבין את הלמידה האנושית מעבר למצב ספציפי , שייך לתחום ההעברה . לכן מובנת מסקנתם של מספר חוקרים הטוענים כי אין הבדל בין למידה להעברה , ואפשר להבין את ההעברה במודל של למידה אופרנטית . ( Butterfield , Slocum & Nelson , 1993 ) רוחב ההגדרה של המוש...  אל הספר
רמות