קבלת החלטות ופתרון בעיות מורכבות

קבלת החלטות ופתרון בעיות מורכבות מורכבות קוגניטיבית תתבטא בלומד ומורה המקבלים החלטות ואחריות לביצוען ולתוצאותיהן . הכוונה לתהליך בו מגדירים את המטרה , אוספים ומארגנים נתונים , מציעים חלופות שונות ומשקללים אותן , בוחרים בחלופה היעילה ומלווים את כל התהליך במשוב ובהערכה ( קניאל , , ( Kaniel , 2000 ; 2001 בתהליך מטה קוגניטיבי ובהשקעת מאמץ שכלי . ( Langer , 1997 ) במובן זה קבלת החלטות מאפשרת לאדם " בחירה חופשית" של אפשרויות פעולה אשר ישיגו תכלית או מטרה , בתנאים מסוימים הנצפים על ידי הבוחר . יש בחירות בהן אנו נשענים על מומחיות של אחרים , וישנן בחירות בהן אנו נשענים על המומחיות שלנו . בעולם המורכב של ימינו הולך וגדל הצורך לקבל החלטות בתחומים בהם אין המחליט מומחה . מרוב התמחות יתר נאלץ האדם להישען על מומחיות צרות בתוך תחומים שונים . מטה מומחיות מתייחסת גם לצורך לדעת מעט מכל תחום , אולם הידע המועט יהיה ידע משמעותי היוצר את ליבת התחום ואת דרכי ארגונו . מורכבות קוגניטיבית תאפשר לבנות מערכות ארגון והחלטות אשר יעניקו למי שאינו מומחה יכולת לנווט את עצמו בתוך תחום לא מוכר לו ( לקבל החלטה על ניתוח . ...  אל הספר
רמות