כניסה לנעלי הזולת

כניסה לנעלי הזולת כניסה נכונה לנעלי הזולת מתבטאת ביכולתו של האדם לבטא את דעותיו ורגשותיו של הזולת ו"לדון אותו" מתוך מקומו שלו . הדבר מתבטא , למשל , בתרגילי תקשורת בהם מאפשרים לאדם לבטא את דעתו רק אם חזר על דברי קודמו והלה אישר לו כי הוא אכן הבין אותו . הכניסה לנעלי הזולת מתבטאת בהבחנה בין הבנה , הסכמה והצדקה . ההבנה מתייחסת לראיית הבעיה מנקודת מבטו של הזולת ללא שיפוט . ההבנה יכולה לשאת אופי רציונלי ( אני מבין את המניעים , ( או אופי רגשי ( אני מבין שבמצב כזה אפשר להרגיש כך . < ההסכמה היא שיפוט המבטא כי גם אתה חושב כמו הזולת ומסכים לו ברמה המעשית ; ההצדקה מבטאת הסכמה עקרונית ערכית עם דרך ההתנהגות של הזולת . כל רמה מכילה בתוכה את הקודמות לה , והצדקה מכילה בתוכה גם הסכמה וגם הבנה . הבחנה בין הבנה , הסכמה והצדקה מובילה לערך חשוב לפיו לאנשים שונים יש השקפות שונות לגיטימיות ( יחסיות , פלורליזם , ( ואם מתחשבים ברגשות ובהשקפות של הזולת אפשר להגיע במצבים רבים להסכמות מעשיות . כניסה לנעלי הזולת פירושה מורכבות גבוהה המחייבת שימוש בו זמני במספר נקודות מבט ושימוש ברכיבים רבים . < Snow , 1989 ) להיכנ...  אל הספר
רמות