שימוש נכון ובו־זמני בתהליכי היסק

שימוש נכון ובו זמני בתהליכי היסק מורכבות גבוהה מתבטאת בפעולות הנמצאות גבוה בטקסונומיה של פעולות חשיבה . כך , למשל , בטקסונומיה של בלום - פעולות של הערכה תבטאנה מורכבות גבוהה מאשר אנליזה וסינתזה . קבלת החלטות בתנאי אי ודאות תבטא מורכבות גבוהה יותר מאשר השוואה או הבחנה . הצבא האמריקני מגדיר מורכבות כמספר רב של פעולות קוגניטיביות ( היסקים ) בתהליך עיבוד המידע המביא לביצוע מורכב ומהיר ללא שגיאות . ( Reisweber , 1997 ) בהמשך לכך אפשר לאפיין מורכבות בשימוש נכון ובו זמני בתהליכי היסק מגוונים , כמו : השוואה , הפשטה , הגדרה , סיווג ומיון , אינדוקציה דדוקציה , סיבה ותוצאה , אנלוגיה , סילוגיזמים , חשיבה רב ממדית וזהירות בהכללות ומערכות ארגון גבוהות של כל ההיסקים ( הפקת חוקי על אינטגרטיביים . ( מורכבות נמוכה מתבטאת באבסולוטיזם גבוה , בחשיבה קטגוריאלית > שחור לבן < דיכוטומית וחד ממדית , וכן בהכללת יתר .  אל הספר
רמות