הסבר המציאות לפי חוקים מורכבים

הסבר המציאות לפי חוקים מורכבים בעלי מורכבות נמוכה מתייחסים למספר מצומצם של היבטים , ויוצרים ביניהם חוקיות פשוטה של סיבה ותוצאה . הם מחפשים את הסיבות להתנהגות בנסיבות חיצוניות , ונוטים להיסק סיבתי דטרמניסטי קשוח . המורכבים מבחינה קוגניטיבית מסבירים את המציאות במערכות סיבתיות מורכבות , ומוכנים לסבול עמימות בהסבר . הם נוטים להבין יחסים במערכות של סבירות והסתברות ובמערכות של כאוס שעליהן הרחבנו לעיל בעמוד . 32  אל הספר
רמות