ידע על תהליכים ואסטרטגיות

ידע על תהליכים ואסטרטגיות מורכבות קוגניטיבית גבוהה מתבטאת בכך שהאדם פועל על מבני הידע שלו באופן מורכב , יעיל וגמיש . הלומד העצמאי יהפוך ידע הצהרתי כמו עובדות ואירועים לידע פרוצדורלי , המתבטא באסטרטגיות שונות בהן נקבע איך , מתי ומדוע לפעול . ( Anderson , 1990 ; Ceci & Roazi , 1994 ) להרחבה על אסטרטגיות עיינו בפרק 7 על העברה בלמידה ( עמודים ( 128-117 וכן בפרק 12 הדן בתכנון הדרך להשגת המטרות , בסעיף הדן על תהליכים מנומקים כמטרות ( עמוד . ( 197  אל הספר
רמות