פתיחות למידע

פתיחות למידע מאפיין חשוב למורכבות קוגניטיבית הוא פתיחות למידע , בניגוד למגירות המתבטאת בצורך לאחוז בידע חד משמעי וברור . ידע ברור מוביל לתחושת ביטחון ושליטה המושגת על ידי סגירה מהירה של מערכות הידע בפני מידע עמום וסותר , אשר עלול לערער את הביטחון בידע הקיים . תחושת ביטחון במצב שבו מערכות הידע סגורות בפני מידע חדש , עשויה להתברר כביטחון יתר המתבטא בהפרזה בסיכויים הניתנים להשערה מסוימת , שמירה על דעות ואמונות קיימות גם כאשר יש צורך לעדכן את בסיס הידע על סמך עובדות חדשות . מורכבות קוגניטיבית מאפשרת שיפוט בתנאי אי ודאות , כלומר : פתיחות למידע חדש גם אם הוא עמום וסותר , נכונות לשנות דעות ואמונות קיימות , הבחנה בין קשר סיבתי וקשרים אחרים בין אירועים . סגירות זו יכולה להקיף תחומים רחבים של יחסים בין אישיים ותוך אישיים . ( Webster , 1996 Kruglanski &> פתיחות למידע כרכיב במורכבות קוגניטיבית מביאה אנשים לסווג אחרים לקבוצות על פי הבדלים רחבים ומגוונים . ההקבצה ( הסיווג ) כרוכה בשונות רחבה בתוך אותה קטגוריה ובצמצום ההבדלים שבין הקטגוריות השונות , דבר המונע דעות קדומות וחוסר סובלנות . סגירות למידע ...  אל הספר
רמות