אפיונים והגדרות (פירושים) למצבים מורכבים

אפיונים והגדרות ( פירושים ) למצבים מורכבים אפיון הוא פעולה הבאה לציין ולתאר תכונות מהותיות אשר לפיהן אפשר להכיר ולזהות אובייקטים או אנשים . הגדרה היא פעולה מסובכת יותר מאפיון מאחר שהיא מתייחסת למושגים בצורה מדויקת ומחייבת יותר מן האפיון . ההגדרה קובעת את מהותו ותכונותיו העיקריות של המושג . הגדרות מוצגות בדרך כלל על ידי בכירי החוקרים , או במילון . אריסטו קבע כי ההגדרה היא תחילת המדע וסופו , כלומר : מתחילים בהגדרה ארעית ( אפיון , ( ומסיימים בהגדרה מדויקת . בהגדרה ( מלשון גדר < יש שני רכיבים : הרכיב האחד משייך את האובייקט המוגדר לקבוצה שמאפייניה הכלליים תואמים אובייקט זה . הרכיב האחר מציין במה שונה האובייקט המוגדר מאובייקטים קרובים לו . חוקרים ( 1 990 McDaniel & Lawrence , ) הציגו לנבדקים מצב מורכב ( ייצור פצצת אטום ) הפתוח למגוון הסברים בהיבטים מוסריים , מדעיים ותועלתניים . הנבדקים צפו בקלטת , ולאחר הצפייה התבקשו לסכם את דעתם , לתאר את תגובתם ולפרש את המצב . ציוני הנבדקים התייחסו לשלושה תהליכים : א ) הגדרה ותפיסת המצב . ב ) אופן הארגון המבני שמשמש את הנבדק כדי להפוך את הסיטואציה להגיונית...  אל הספר
רמות