מיון, סיווג וארגון מספר רב של ממדים

מיון , סיווג וארגון מספר רב של ממדים מורכבות קוגניטיבית מתבטאת ביצירת קבוצות רבות ובארגונם למערכת כוללת . כך , למשל , חוקרים ( Spengler & Strohmer , 1994 ) ביקשו מנבדקים לייחס תכונות לעצמם ולדמויות משמעותיות בחייהם , ולדרגן על גבי רצף מהחלטי ועד חסר החלטיות . מדד המורכבות מחושב באמצעות מידת השונות שבתיאור האנשים . בגירסה דומה על הנבדק לרשום 20 אנשים שהוא מכיר מתחומים שונים של חייו . לאחר רישום השמות מוצגות לפניו 18 תיבות ריקות שלתוך כל אחת הוא מתבקש לרשום את שם המכרים שלהם אפיון משותף ואפיון הפוך . המשימה היא ליצור את מרב הקבוצות , כאשר אותו אדם יכול להימצא בקבוצות שונות . מידת המורכבות הקוגניטיבית נקבעת ממספר סוגי השיוך שיצר הנבדק .  אל הספר
רמות