סיכום

סיכום יסוד מרכזי לתפקודם של לומד ומלמד עצמאיים הוא שליטה על מידע , המתבטאת ביכולת לאתר , לארגן , לאחזר , להבין ולהשתמש במידע . הלומד העצמאי צריך לדעת לחפש ולאסוף מידע האצור במילים ובתמונות וליצור דיאלוג עם אחרים ועם עצמו לגבי המידע . על המידע הזה יש להפעיל אנליזה וסינתזה ברכיבי המידע , ליישם את המידע , ולבצע עליו שיפוטים ערכיים בנושאים מורכבים ובלתי ידועים מראש . מיומנויות שפה , אוריינות ושיח בין אישי חשובות מאוד ללומד העצמאי . בוגר החינוך הקוגניטיבי יוכל לנהל היטב תקשורת בין אישית הניזונה בו זמנית משלוש רמות : רמה ערכית , רמה פסיכולוגית ורמה מעשית . ביצוע ההמלצות המעשיות של התקשורת הבין אישית והתוך אישית יבוצע על ידי המללת החשיבה . בתהליך זה חושף המומחה לקוגניציה את התהליכים העוברים בראשו ומציג דגמי חשיבה ללומדים נאיביים היכולים לחקות אותו . דיאלוג מודרך על תהליכים פנימיים הופך את החשיבה הבלתי נראית בדרך כלל , לנראית וגלויה . ( 1998 Pressley & wharton-McDonald , )  אל הספר
רמות