רמה שלישית: שימוש יעיל בעקרונות המעשיים של התקשורת הבין־ אישית

רמה שלישית : שימוש יעיל בעקרונות המעשיים של התקשורת הבין אישית לאחר הצבת התשתית הערכית והפסיכולוגית לתקשורת הבץ אישית , אפשר לעבור להמלצות מעשיות . המלצות אלה מיועדות ללומד ולמלמד כאחד , כאשר האחריות על ביצוען מוטלת על יוזם התקשורת . כאשר אין יוזמה לתקשורת ויש נתק בין הצדדים הכועסים , טבעי להטיל את האחריות על המבוגר מבין הצדדים ( מורה ביחס לתלמיד . ( תכנון התקשורת : העברת מסרים היא דבר מורכב ואחראי ולכן לפני העברתו חייב המוסר לוודא שהמסר ברור לו . לאחר מכן עליו לוודא שהמקבל מוכן לשמוע ( לאו דווקא להסכים , ( ורק אז להעביר את המסר . תנאי סביבה : יש לבחור תנאי סביבה המעלים את הסבירות להעברה וקליטת המסרים . הכוונה שיוזם התקשורת ייצור תנאים מקסימליים של שקט , סביבה שלא מאיימת על הצד השני . כך , למשל , אין לקחת את התלמיד מפעילות אהובה עליו , יש לתכנן ביחד איתו את זמן השיחה , להציע כיבוד ושתייה , ולהתחיל בנושא ניטרלי . להעניק ערך לזולת ולהפוך אותו ל"אתה : " תקשורת בין מורים לתלמידים מתחילה בנקודת פתיחה שלילית מכיוון שהמעמד של המורה עליון וגבוה על פני תלמידיו . עליונות המורה והעוצמה שהוא מרכז...  אל הספר
רמות