לומד ומלמד המנהלים היטב תקשורת בין־אישית

מביא עמו את העצמי האובייקטיבי בניסיון להבין את המרב מבלי להסכים או להעריך את מסרי הכותב . בשלב שני מכניסים את העצמי הסובייקטיבי למסר ומעריכים את המסרים באופן ביקורתי . הכותב נמצא באותם שלבים , אלא שבסדר שונה : בשלב ראשון עליו ליצור תקשורת עם עצמו ( הכתיבה כדיאלוג פנימי ) כדי להבהיר את המסרים המדויקים שהוא רוצה להעביר ( הכתיבה במחוללת הבנה עצמית . ( לאחר הבהרת המסר לעצמו , הכותב מנתח את הקוראים הפוטנציאליים שלו ומתאים את המסר לקורא . כאמור לעיל , תהליך הקריאה מקביל להאזנה , ותהליך הכתיבה מקביל להבעה בעל פה > קניאל , . ( 1997 לומד ומלמד המנהלים היטב תקשורת בין אישית התקשורת עם הזולת כקשר בין אישי היא כלי רכב מרכזי בפיתוח קוגניטיבי , ובה נתעמק בפרק על הלומד העצמאי הפועל בקבוצה > עמוד . < 143 בפרק זה נעמיק בדרך שבה יש לבצע את התקשורת . החינוך הקוגניטיבי אמור להביא את בוגריו לשיפור התקשורת הבין אישית אשר תתבטא בעיקר ביכולת להיכנס לנעלי הזולת על ידי הקשבה פעילה ושיחה יעילה . הקשבה פעילה ( האזנה שמקורה באיזון ) מתבטאת בהתמסרות לזולת , התחשבות בו והבנת המסרים שלו . הדיאלוג מתייחס למסרים המוע...  אל הספר
רמות