מידע אינו ניטרלי אלא יחסי ותלוי הקשר

• אוטוסטרדות המידע יבצעו "קפיצת מדרגה" באמצעות מציאות מדומה ( reality virtual ) המהווה הצגה תלת ממדית של אובייקטים באופן המעורר תגובה הדומה לתרחיש מציאותי . ( Jones , 1995 Ribarsky et al ., 1994 ; Earnshaw , Vince &> ההתמודדות עם עולם מתוקשב ומורכב מחייבת נגישות גבוהה לידע , ומעבר מצריכה פסיבית של ידע לבנייה אקטיבית של מידע מאורגן . שוויון בנגישות למידע בזמן אמת יוצר שוויון הזדמנויות במוביליות חברתית ובצבירה ממון ( מידע = כוח . ( מידע אינו ניטרלי אלא יחסי ותלוי הקשר להלן נבסס את הטיעון המרכזי של פרק זה כי מידע ועובדות אינם עומדים בזכות עצמם ואינם ניטרליים , מכיוון שכל מידע נגזר ממקורות אידיאיים ומהקשרים שונים . בכל צורת ארגון של המידע , גם מידע פשוט ולא מורכב ואמין ואובייקטיבי יכול להוות איום על עולם ערכים מסוים . התפיסה האובייקטיבית ביחס למידע : התפיסה המקובלת לגבי מידע טוענת כי קיימות עובדות "קשות" ( בסיס נתונים ) המוסכמות על כולם ויכולות לעבור בערוצי התקשורת והשפות השונות . לפי דעה זו קיים מעין מרכול ( סופרמרקט ) ענקי של עובדות אשר בו לכל אחד החופש "לקנות" את מוצרי העובדות . המידע ה...  אל הספר
רמות