לומד ומלמד השולטים היטב במידע

לומד ומלמד השולטים היטב במידע לפני שנפרט את תפקודיהם העצמאיים של בוגרי החינוך הקוגניטיבי בתחום המידע , נקדים שני פרקים קצרים : הראשון יעסוק בחשיבות המידע בעולם התקשוב , והשני יעסוק בביסוס הטענה כי אין מידע אובייקטיבי .  אל הספר
רמות