לומד ומלמד המשלבים בין שפות שונות

לומד ומלמד המשלבים בין שפות שונות החינוך הקוגניטיבי אמור להוביל את הלומד העצמאי ליכולת לרכוש "שפות" שונות , לשלב ביניהן ולהשתמש בהן ביעילות . עקב קוצר המקום נתמקד בשתי שפות עיקריות : שפת המילים ושפת התמונות .  אל הספר
רמות