הבהרת מושגים: שפה, מידע, תקשורת ואוריינות

הבהרת מושגים : שפה , מידע , תקשורת ואוריינות בעיקרון , האחריות להעברת מסרים מוטלת על כתפי מעביר המסרים . יוצא אפוא כי עלי מוטלת האחריות שהקורא יפיק מהספר את מרב המסרים שהתכוונתי להעביר . אחריות זו מחייבת להסביר את מושגי המפתח עליהם אני נשען בפרק זה . ההסבר מתייחם לתיאור המאפיינים העיקריים של המושג ( מאפייני ליבה , ( שלגביהם ישנה הסכמה רחבה . שפה : במובן הרחב ביותר שפה היא מערכת מוסכמת של סימנים המשמשת בקרב קבוצת אוכלוסייה להעברת מסרים . לפי הגדרה רחבה זו מסרים יכולים לעבור בשפות שונות ( יש המכנים זאת ערוצים : ( מילים ( שפות כמו עברית ואנגלית , ( צורות ותמונות ( שפת הקולנוע והטלוויזיה , ( תנועות הגוף ( שפת המחול , ( צלילים ( שפת המוזיקה , ( סימנים ( שפת הלוגיקה , ( מספרים ( שפת המתמטיקה , ( ריחות וטעמים . השפות השונות מהוות בסיס לתקשורת האדם עם עצמו ועם העולם מחוצה לו . שפות הן דרך לקליטת העולם , ליצירה ולשיוך תרבותי . על ידי כינוי הדברים במילה ובתמונה מקיימים את האובייקט והופכים אותו לבעל זהות וקיום עצמאי . לרכיבי השפה יש דינמיקה משלהם והם יוצרים מערכות חיים בינן לבין עצמן , כמו אנשים ...  אל הספר
רמות