פרק 5: לומד ומלמד השולטים בשפה, במידע ובתקשורת

פרק : 5 לומד ומלמד השולטים בשפה , במידע ובתקשורת opportunities than he finds . A wise man will make more Francis Bacon בפרק זה נדון ונפרט את מרכיבי הלמידה העצמאית של הלומד והמלמד הקשורים בשפה , מידע , תקשורת ואוריינות . כל אלה מהווים את החומרים מהם בנויים תהליכים קוגניטיביים שונים . עובדות , מסרים , מידען , לוחמת ידע , אסטרטגיית ידע , מנהל מידע , קצין מידע , כלכלת מידע , כריית מידע , דוקטרינה למידע , זרימת מידע , טרור המידע , חבלני מידע ועברייני מידע ( טופלר , . ( 1994 היעזרות במילון לצורך הבנת המושגים השונים אף היא אינה מסייעת . המעיין במילון נחשף לטווח מושגים החל ממודעות , תודעה , ידיעות , חוויות מוכרות , ועד מידע ואינפורמציה ( ידע מתוקשר , ידע שנרכש על ידי מחקר . ( המושגים נעים מהגדרה רחבה של ידע הכולל מידע , נתונים , תקשורת ותרבות , ועד הגדרה מצומצמת של מולקולת מידע ספציפית במונחים של ביט ( BIT ) ותיאוריות אינפורמציה . בין הקצוות האלה נמצא ערפול וחפיפה בין מושגים המצביעה על השלב הראשוני והפרימיטיבי בו נמצא התחום . המושג "מידע" ישמש אותנו לתאר אוסף של מסרים ( המסר הוא היחידה הקטנה ב...  אל הספר
רמות