סיכום

סיכום הפרק על ההנעה הכיל בתוכו מידע רב ומגוון וראוי לתמצת אותו במספר מסקנות מעשיות ; העמדות על העצמי משפיעות על ההנעה ומובילות את האדם למטרות שונות . הן אינן משפיעות על תוכן המטרות שהאדם יציב לעצמו אלא מספקות לו את הכוח וההתמדה להתמודד לאורך זמן ( דבקות ונחישות ) ולהתגבר על מחסומים וכישלונות בדרך להשגת המטרות . עקב כך אנשים מתרבויות שונות ( כולל טרוריסטים ורוצחים ) יכולים לשאת בחובם את אותו מטען חשוב של עמדות כלפי העצמי אשר יספקו להם דלק להשגת יעדים ( להרחבה עיינו בפרק על ערכים בעמוד . ( 315 • מטרות מנומקות העונות על צרכיו של הלומד ומובנות על ידו מסייעות לו לגייס את ההנעה הנדרשת להשגתן . כאשר לומדים מבינים ומסכימים על מטרות ומתמקדים באסטרטגיות ולא בתוצאות , יש סיכוי טוב שהם ירגישו אחריות גם על תוצאת פעילותם . הצלחות במשימה הנתפסות על ידי הלומד בהצלחות שלו הן המפתח להנעה . יש לחתור להתחיל מקו הבסיס של התלמיד בנקודות בהן הוא מצליח ויעז להתקדם . אם אינך יכול להיכנס לנעליו של הלומד , תן לו מרחב חופשי גדול לקבוע את המטרות ואת התנועה אליהן . הלומד יתחרה עם עצמו ולא עם אחרים . יש לבדוק את הפר...  אל הספר
רמות