הצלחות וכישלונות כמחברים בין המושגים

הצלחות וכישלונות כמחברים בין המושגים יש הטוענים כי המפתח להצלחה אינו ידוע , אולם המפתח לכישלון הוא הניסיון המתמיד להיראות מצליח בעיני אחרים . הצלחות וכישלונות הם מושגי המפתח הקושרים את כל העמדות על העצמי וכן את המושגים "הנעה פנימית חיצונית" ו"ריכוז ומאמץ . " הצורך בהצלחה כמו גם ההימנעות מכישלון הם אוניברסליים , ומבוססים על ההנחה כי האדם מטבעו מוכן להשקיע ולהתאמץ בתנאי שיצליח בפעולותיו ויימנע מכישלון . להלן ננתח את המושג הצלחה אשר כהיפוכו טמון המושג כישלון . זיהוי פעולה כהצלחה או כישלון נקבע על סמך מקורות פנימיים וחיצוניים . המקור הפנימי הוא הלומד עצמו , החש הצלחה או כישלון מעצם השגת המשימה ( הנעה פנימית . ( המקור החיצוני לזיהוי הצלחה או כישלון הוא שיפוטם של אחרים ביחס לביצוע המשימה . בדרך כלל קובעים המלמדים אם פעולות התלמיד מוצלחות על ידי מתן ציונים ( הנעה חיצונית . ( שני מקורות אלה - פנימי וחיצוני - מתמזגים ויוצרים משוואה אישית , ייחודית , השונה בין לומדים ובתוך לומדים במצבים שונים . השונות בין אנשים ביחס לזיהוי הצלחותיהם מתבטאת בהבחנה בין שני מרכיבים בהצלחה ובכישלון : א < אופי "מטבע"...  אל הספר
רמות