קשרים בין העמדות כלפי העצמי, הנעה פנימית וחיצונית, ריכוז ומאמץ

את המאמץ הנדרש על-פי הסרגל שבנה . כך מתאפשר לקבל מדד אובייקטיבי לסולם סובייקטיבי . השיטה נוסתה בקליניקה שלנו על ילדים בני יותר משמונה , ואפשרה אבחון אנשים בעלי קשיי לימוד שונים וטיפול יעיל בהם . אחד הרווחים הגדולים שמפיקים ממדידת המאמץ האישית הוא היכולת של הלומד והמלמד העצמאיים לקבל משוב ולהתאים את מידת המאמץ לקושי המשימה . בתחום הפיזי מותאם המאמץ להרמת עצם לקושי המשימה ( משקל העצם , ( מכיוון שמיד לאחר כל טעות בהשקעה מקבל האדם משוב ומתקן את מידת המאמץ . כך נוצר קשר הדוק בזמן ומקום בין פעולת ההרמה ובין המשוב . בניגוד למאמץ הגופני , במאמץ מנטלי אין תודעה ברורה של מידת המאמץ ( חסרה סקאלה , ( ולכן לא אחת עובר זמן בין השקעת המאמץ ובין המשוב ( השקעת מאמץ בבחינה ותוצאותיה . ( העדר ידיעה ברורה של מושג המאמץ אצל רוב האנשים , והמרחק הרב בין המאמץ לתוצאה , מקשים מאוד על קבלת המשוב ועל תיקון המאמץ בהתאם . סקאלה אישית למדידת מאמץ ומעקב אחריה מאפשרים ללומד לתקן את מידת המאמץ בהתאם למשוב . קשרים בין העמדות כלפי העצמי , הנעה פנימית וחיצונית , ריכוז ומאמץ מחקרים רבים התמקדו במרכיבי הקשר בין המושגים , א...  אל הספר
רמות