ריכוז ומאמץ

ריכוז ומאמץ העמדות כלפי העצמי הן אלה שמסייעות להניע את האדם ולגרום לו להתמודד עם משימות . הביטוי המעשי לכך הוא יכולתו לרכז מאמץ סביב משימה ולבצעה . הבנת המושגים האלה והתהליך הם במוקד הפרק הנוכחי . ריכוז ומאמץ הם מושגים המתבססים על המושג "אנרגיה מנטלית" הנשען על מדעי הטבע ומתייחס ליכולת או לכושר עבודה של מערכת העיבוד של האדם . אפשר לראות באדם מערכת כוללת של אנרגיה הזקוקה להפעלה . תזונה , נוזלים ושינה מספקים אנרגיה פיזיולוגית ( תנועה , דיבור ) וכן אנרגיה מנטלית ( דמיון , מחשבה , רצון . ( אין ספק שיש קשר הדדי הדוק בין המערכת הפיזיולוגית למערכת המנטלית , אם כי היחס ביניהן עדיין אינו ברור . הפעילות בזיכרון העבודה ( מרחב העיבוד ) צורכת אנרגיה הקיימת בצורה מוגבלת . אנרגיה מוגבלת זו מצויה לאורך כל זרם התודעה ולאו דווקא באחד השלבים המסוימים שלו . כל משימה מורידה את כמות האנרגיה , וביצוען של כמה משימות בעת ובעונה אחת גורם לתחרות על כמות האנרגיה המוגבלת , ומכאן שהביצוע נעשה ביתר אטיות ועם טעויות רבות יותר . הביצוע תלוי בסך מקורות האנרגיה של האדם ובכמות האנרגיה שצורכות המשימות השונות . הריכוז הוא ...  אל הספר
רמות