ייחוסים סיבתיים כבסיס לבניית העמדות כלפי העצמי

ייחוסים סיבתיים כבסיס לבניית העמדות כלפי העצמי שלושת מרכיבי ההנעה עליהם התמקדנו בפרק הקודם ( ערך העצמי , תחושת מסוגלות ומוקד שליטה ) מתבססים על תהליכי היסק שהאדם עושה לגבי עצמו ;& Norenzayan , 1999 ; Weiner , 1986 Choi , Nisbett ) ליברמן , . ( 1996 הכוונה לתהליכים כמו זיהוי , מיון , אינדוקציות ודדוקציות . ההיסקים אינם מתבצעים בדרך של חשיבה שיטתית ומושלמת אלא באמצעות היוריסטיקה , כלומר : מהירות , פשטות והחלטיות על חשבון דיוק , פתרון על סמך הברקה וקיצורי דרך הנובעים מניסיון . היוריםטיקה אינה מבטיחה את הפתרון הטוב ביותר , אך בדרך כלל מניבה פתרון טוב יותר מזה המבוסס על תהליך של ניסוי וטעייה . יחד עם זה היוריסטיקה עלולה לגרום גם להטיות שיטתיות ( ליברמן וטברסקי , . ( 1996 ידיעת הסיבה להתרחשויות חברתיות משפיעה על העמדות כלפי האנשים המעורבים בהתרחשות , על התחושות כלפיהם , על ההתנהגות ועל היכולת להסביר התרחשויות מסוג זה בעתיד ולשלוט בהן . האופן בו מפרש אדם את עברו יקבע את סוג הציפיות שלו לעתיד . כך , למשל , אדם שנכשל בבחינה עשוי לייחס את הכישלון לחוסר יכולת שלו , או לייחסו לקושי המשימה , לעוינו...  אל הספר
רמות