מוקד שליטה

מוקד שליטה המושג "מוקד שליטה" נע על רצף מחיצוני ועד פנימי . מוקד שליטה חיצוני מבטא מידה מסוימת של פטליזם , כלומר : אמונה בכוחו של הגורל , האמונה שכל האירועים נקבעים מראש ואין בידי האדם לשנותם . הלומד בטוח כי הוא ייכשל מכיוון שהוא מאמין כי חייו נשלטים על ידי גורמים חיצוניים ( לרע או לטוב . ( בעל מוקד שליטה פנימי מתייחס לכישלון כאל תפקוד לקוי שיש לשפרו , או כאל אתגר שיש להשיגו . מוקד שליטה פנימי מתאפיין במידה גבוהה של קבלת אחריות ובתחושה שהאדם יכול לשלוט בתוצאות , בעוד שמוקד שליטה חיצוני מתאפיין באי קבלת אחריות ובתחושה של יכולת מועטה לשלוט בתוצאות . ( Boss & Taylor , 1989 ) בוגרי החינוך הקוגניטיבי ( לומדים ומלמדים ) ראוי שיהיו בעלי מוקד שליטה פנימי המתבטא בעמדה שיש ביכולתם להניע את עצמם ללמידה עצמאית ולא להטיל על אחרים את האחריות על אי ההצלחה . על כוחו של מוקד השליטה הפנימי ניתן ללמוד ממחקרים על סטודנטים . נמצא כי סטודנטים המנהלים את למידתם באופן עצמאי מאופיינים בהצבת מטרות ריאליות , בבחירת אסטרטגיות המתאימות להשגתן , בביטחון ביכולתם ובפתרון בעיות המתעוררות בדרכם למטרה . ( Winne , 1996 )...  אל הספר
רמות