מסוגלות עצמית

מסוגלות עצמית המושג "מסוגלות עצמית" ( self efficacy ) אשר צמח מתוך התיאוריה של הלמידה החברתית , ( Bandura , 1997 ) מתייחס לציפיות או לעמדות האדם ביחס ליכולותיו לבצע משימות מסוימות . מושגים דומים לתחושת מסוגלות הם "תחושת יכולת" , ( competence ) "תפיסה עצמית , " "מחוללות עצמית" ו"העצמה" . ( empowerment ) המושג ההפוך למסוגלות עצמית הוא "חוסר ישע" . ( helplessness ) למסוגלות עצמית יש מדדים רבים המקיפים טווח רחב של גילים ( עיינו לדוגמא אצל . ( Ponterotto et al ., 1994 כמו יתר העמדות היא קשורה לתחומים רבים , כמו : בריאות , משכל , קריאה , כתיבה , הפרעות קשב , בעיות אמוציונליות , מחלות נפש , פשיעה , ובעיקר מסוגלות בתחום החברתי . ( Krasnor , 1997 Rose- ) ההנחה המרכזית היא כי הנעת הלומד והמלמד תלויה בשיפוטם ביחס ליכולתם לבצע את המשימה בהצלחה . אם האדם תופס עצמו כמסוגל , הוא יונע לבצע ולהשקיע מאמץ להתגבר על כישלונות ( עיינו גם במושג "רוחב אזור האתגר" בעמוד . ( 229 מחקרים מראים כי תחושת המסוגלות תלויה במצב ומתפתחת סביב תחומים ספציפיים , ולכן לומד יכול להיות בעל תחושת מסוגלות גבוהה בהיסטוריה ותחושת...  אל הספר
רמות