ערך העצמי

ערך העצמי " העצמי" כולל בתוכו מידע , מחשבות , עמדות ורגשות לגבי האדם עצמו . אפשר לחלק את העצמי למרכיבים הכוללים את העצמי החומרי - מה שקרוב לאדם ונחשב כחלק ממנו ; גופו , לבושו , יצירותיו ומעשיו ; העצמי החברתי - ההכרה שאדם מקבל ממעגלים חברתיים שונים בסיטואציות חברתיות שונות ובעיקר מאלה האוהבים אותו ; העצמי הרוחני - כל התחום בו תופס אדם את עצמו כאדם בעל תחושות , מחשבות ורגשות , לרבות הערכתו לגבי מידת האינטליגנציה שלו , נטיותיו , דברים שהוא אוהב ושונא , צרכיו הרגשיים , דברים שהוא מאמין בהם וכדומה . שני היבטים נוספים של "העצמי" הם : "העצמי" כמעורר רגשות , ו"העצמי" כמניע התנהגות . ( James , 1890 ) הרגשות מבטאים את תחושת הערך העצמי של האדם , כאשר לערך עצמי חיובי קשורים רגשות גאווה , שביעות רצון עצמית ושמחת חיים , בעוד שלערך עצמי שלילי נלווים רגשות בושה , חוסר שביעות רצון ויאוש . המשמעויות השונות על העצמי נרכשות תוך אינטראקציה בין בני אדם המקבלת משמעות פנימית . "העצמי" הנו סכום ההשתקפויות שלנו בעיני האחרים המשמעותיים לנו , כפי שאנו תופסים אותן . מכאן שהאדם בונה את מושג העצמי שלו בתהליך שבו הו...  אל הספר
רמות